Få tips, nyheter och fakta

 

Åkplatta AKKA SMARTFå produktblad direkt

Ja, tack. Skicka mig produktbladet för Akka-plattan
Ja, tack. Jag vill helt kostnadsfritt få fler fakta, nyheter och tips från Hjälpmedelsteknik Sverige bekvämt till min e-postadress. Adressen kommer inte att spridas till tredje part. Du kan när som helst i varje nyhetsbrev enkelt välja att inte få fler nyhetsbrev

Akka Smart är en åkplatta för dig som har en funktionsnedsättning – oavsett om du använder kudde, arbetsstol, rullstol eller ståstöd till rullstol. Med Akka Smart kan du ta dig fram själv – antingen längs en slinga på golvet eller fritt med rätt anpassat manöverdon, exempelvis en joystick.

Akka Smart kan användas av barn, ungdomar och vuxna upp till 130 kg med allt från lindriga funktionsnedsättningar till omfattande funktionsnedsättningar med stora kognitiva svårigheter.

Effekter

Akka Smart ger användaren möjlighet att själv bestämma när hen vill förflytta sig – en helt ny värld av möjligheter öppnas för användare som annars är beroende av annans assistans. Med Akka Smart kan användaren samspela och påverka sin omgivning på egen hand vilket ger en rad fördelar och öppnar för stora positiva förändringar i användarens livskvalitet.

När användare med kognitiva svårigheter själv bestämmer över sin förflyttning ger det möjlighet att:

•   ta in sinnesstimulans i sin egen takt, vilket stimulerar kognitiv inlärning

•   visa intresse, vilket uppmuntrar till kommunikation och språkutveckling

•   ta egna initiativ och beslut, vilket ger ökad självkänsla

Användning

Akka Smart kan användas på fyra sätt:
1. Fri körning utan tejp
2. Enkel slingstyrd körning
3. Slingkörning med vägvalsmöjligheter
4. Staketkörning

Akka Smart kan köras fritt inom ett bestämt område som är avgränsat
med en på golvet klistrad tejp. ”Staketet” hindrar åkplattan att köra
utanför staketet.

Akka Smart aktiveras med hjälp av valfri manöverkontakt anpassad
efter användarens funktionsnedsättning. Man kan välja att styra genom:
• 1 – 4 knappskörning
• trådlös ledsagar-joystick
• joystick som användaren sköter själv


 

Tillbehör

 

Joystick

Joystick för att styra Akka Smart, finns i tre olika utföranden.

Kabelansluten
Tillåter alla tillgängliga körprogram.

Kabelansluten med omkopplare
Tillåter valfri körning av två körprogram; slingkörning och fri körning.

Trådlös
Tillåter assistent att kontrollera körningen via omkopplare. Brukare kan använda samtliga körprogram. Tillåter assistens att korrigera under pågående körning.

 

Manöverknappar

Knapparna finns i olika storlekar och utföranden.

Tryckknappar med lock i 4 olika färger
Diameter 3,5 cm.

Specs körknapp
En funktion – körning framåt. Diameter 3,5 cm.

Beröringsfri körknapp
En funktion – körning framåt. Diameter 3,5 cm.

Big LED körknapp
En funktion – körning framåt. Diameter 13 cm.

Ljud och ljusknapp
Finns i grön, gul, röd och blå.

 

Big LED vägvalsindikator

Blå med röda lysdioder. Visar valbar körriktning med blinkande röda dioder.

 

Programmeringsdosa

För enkel programmering av åkplattans hastighet och typ av användning.

 

Navigeringstejp

För slinga. Svart, bredd 19 mm, längd 20 meter.

 

Spännband

Används för att säkra/spänna fast brukarens stol på Akka Smart

 

Ramp

Ramper för Akka Smart 100 kg och 130 kg. Finns som mönstrad (raster) eller med anti-halk remsor. Bredd 690 mm.

 

Universal monteringsram

Används för att möjliggöra individuell placering av tryckknapp. Big LED körknapp ingår inte.

 

Breddningssats

Monteras på Akka Smart för att möjliggöra användning av bred stol på Akka Smart.  Ökar bredden med 8 cm.

 

CD-spelare med uttag

 

Batteriladdare

 

USB-kabel
  
  

 

   

Bullet – vinkelkänslig sensor

Vinkelkänslig givare som ger brukaren möjlighet att manövrera Akka Smart genom förändring/rörelse

 

Tryckkänslig list

Gul, 25 cm.
  
  

Handledningsbok

"På slingan bestämmer jag själv" – Metodhandledning för slingstyrd förflyttning samt idéer och tips på hur användare kan få störst nytta av Akka Smart.

 

Video

Följ med Pippi på en tur med Akka Smart och se en helt ny värld av möjligheter. Akka Smart är åkplattan som ger användaren en magisk känsla av frihet. 

 


Få produktblad direkt

Ja, tack. Skicka mig produktbladet för Akka-plattan
Ja, tack. Jag vill helt kostnadsfritt få fler fakta, nyheter och tips från Hjälpmedelsteknik Sverige bekvämt till min e-postadress. Adressen kommer inte att spridas till tredje part. Du kan när som helst i varje nyhetsbrev enkelt välja att inte få fler nyhetsbrev

© 2015-2017 JCM Elektronik AB
English version