Support

Svensk version här
Ladda ner packa upp gå in i AKKA katalogen och kör AkkaProj.exe

English version here
Download , unzip and go to AKKA folder and run AkkaProj.exe

© 2015-2017 JCM Elektronik AB
English version